Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 50 - Mekanisk sammanfogning

Svetskommissionens arbetsgrupp för mekanisk sammanfogning har funnits sedan 1995.

Teknikområdet är "alla" mekaniska fogningsmetoder för tunnplåt t.ex. stuknitning, stansnitning, skruvförband, blindnitar.
Arbetsgruppens syfte är att inom teknikområdet vara ett forum för frågor av intresse för svensk verkstadsindustri.

Arbetsuppgifterna är bland annat att:

  • vara informationsspridare, t.ex. genom böcker, tidskriftsartiklar och seminarier
  • medverka till att ta fram standarder
  • initiera forskning, initiera och arrangera utbildning

Gruppen träffas två gånger per år på Svetskommissionen eller hos något av medlemsföretagen.

Gruppens ordförande är Bo Claesson, BTM Scandinavia AB, Kalmar

Sekreterare är Marie Allvar Kärrbrant, Svetskommissionen

Genom att logga in som medlem visas en meny till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Vill Du veta mer om gruppen och kanske deltaga i dess arbete kontakta gärna Marie Allvar Kärrbrant på tel 073-984 09 68.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt

Sekreterare Marie Allvar Kärrbrant.

Medlemslogin

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se