Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 50 - Mekanisk sammanfogning

Organisation

Svetskommissionens arbetsgrupp för mekanisk sammanfogning har funnits sedan 1995. 2023 återupptogs arbetet i ny konstellation efter ett antal års vila.

Gruppen träffas vanligtvis två gånger per år, gärna i samband med studiebesök. Se kalendern för kommande möten.

Teknikområdet är "alla" mekaniska fogningsmetoder för tunnplåt t.ex. stuknitning, stansnitning, skruvförband, blindnitar. Skruvförband (skruv + mutter) omfattas inte i nuläget.

Arbetsgruppens syfte är att inom teknikområdet vara ett forum för frågor av intresse för svensk verkstadsindustri.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Arbetsuppgifterna är bland annat att:

  • vara informationsspridare, t.ex. genom böcker, tidskriftsartiklar och seminarier
  • medverka till att ta fram standarder
  • initiera forskning
  • initiera och arrangera utbildning

Genom att logga in som medlem visas en meny till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Övrigt

Vill du veta mer om gruppen och kanske deltaga i dess arbete kontakta gärna gruppens sekreterare Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se