Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AGS 451 - Laserbearbetning

AGS 451 är en arbetsgrupp för standardisering under Svetskommissionens K2 - Standardiseringskommitté (SIS/TK 134 Svetsteknik). Hos SIS heter gruppen SIS/TK 134/AG 12 "AGS 451 Laserbearbetning". Gruppen sammanträder vid behov.

Arbetsgruppens uppgifter

AGS 451 ska behandla frågor som rör standardisering inom området lasersvetsning, laserskärning och annan industriell bearbetning med laser eller laserhybridmetoder.

AGS 451 ska samarbeta med Lasergruppen.

AGS 451 ska bevaka arbetet inom CEN/TC 121 samt ISO/TC 44 avseende laser.

Arbetet sker i huvudsak i ISO/TC 44/SC 10/WG 2 Laser beam processing (Convenor Mr Hansen, Danmark) ISO/TC 44/SC 10/WG 4 CO2-laser machines (Convenor Prof. Matsunawa, Japan) ISO/TC 44/SC 10/WG 9 Hybrid welding (Convenor Mr. Torsten Diether, Tyskland)

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Som medlem i AGS 451 kan Du logga in på ISOs Portal för nationella kommittéer NCT (AGS 451) för att ta del av de aktuella förslag som gruppen för närvarande behandlar.

Vill du veta mer om gruppens arbete kontakta gärna Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Informera!

En viktig del i arbetsgruppens arbete är att föra ut era resultat och diskussioner. Sätten är många - skriv en artikel till tidningen Svetsen, lägg ut en nyhet här på hemsidan eller skapa ett datablad.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se