Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AGS 447 - Kvalitetssäkring för svetsning

AGS 447 är en arbetsgrupp för standardisering under Svetskommissionens K2 - Standardiseringskommitté ( SIS/TK 134 Svetsteknik). Hos SIS heter gruppen SIS/TK 134/AG 07 "AGS 447 Kvalitetssäkring för svetsning". Gruppen sammanträder 2-3 gånger per år.

Ta del av gruppens protokoll (medlemslogin)

Arbetsgruppens uppgifter

AGS 447 ska behandla frågor som rör kvalitetssäkring och kvalitetsledning vid svetsning

AGS 447 bevakar arbetet inom CEN/TC 121/SC 4 och ISO/TC 44/SC 10 i den utsträckning det gäller kvalitetssäkring.

AGS 447 samarbetar med AGS 450 Motståndssvetsning i den utsträckning det gäller kvalitetssäkring vid motståndssvetsning

AGS 447 har också ansvaret för SIS Handbok 540 Kvalitetssäkring vid svetsning

AGS 447 verkar för SS-EN ISO 3834s (fd EN 729) användning i svensk industri

Bakgrundsarbetet till de europeiska och internationella standardiserings- kommittéerna fokuserar främst på utveckling och uppföljning av kvalitetsstandarden EN ISO 3834 (fd EN 729).

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Som medlem i AGS 447 kan Du logga in på ISOs Portal för nationella kommittéer NCT (AGS 447) för att ta del av de aktuella förslag som gruppen för närvarande behandlar.

Ordförande är Jonas Kihlsmark, Kiwa Inspecta. Vill du veta mer om gruppens arbete kontakta gärna Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Informera!

En viktig del i arbetsgruppens arbete är att föra ut era resultat och diskussioner. Sätten är många - skriv en artikel till tidningen Svetsen, lägg ut en nyhet här på hemsidan eller skapa ett datablad.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se