Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AGS 449 - Miljö, hälsa och säkerhet

AGS 449 är en arbetsgrupp för standardisering under Svetskommissionens K2 - Standardiseringskommitté (SIS/TK 134 Svetsteknik). Hos SIS heter gruppen SIS/TK 134/AG 09 "AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet". Gruppen sammanträder vid behov.

Arbetsgruppens uppgifter

AGS 449 ska behandla frågor som rör miljö, hälsa och säkerhet inom området svetsning och besläktade förfaranden i synnerhet och fogning i allmänhet.

AGS 449 bevakar införandet av direktiv som berör svetsområdet och dess följder för industrin.

AGS 449 bevakar arbetet inom CEN/TC 121/SC 9, CEN/TC 121/WG 17, ISO/TC 44/SC 9 samt Standardiseringsarbetet inom IIW Commission VIII och Select Comittee Environment.

Ordförande är Bengt Sjögren, Institutet för miljömedicin KI, Solna.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Som medlem i AGS 449 kan Du logga in på ISOs Portal för nationella kommittéer NCT (AGS 449) för att ta del av de aktuella förslag som gruppen för närvarande behandlar.

Vill du veta mer om gruppens arbete kontakta gärna Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Informera!

En viktig del i arbetsgruppens arbete är att föra ut era resultat och diskussioner. Sätten är många - skriv en artikel till tidningen Svetsen, lägg ut en nyhet här på hemsidan eller skapa ett datablad.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se