Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 60 - Rälssvetsning

AG 60 är en arbetsgrupp under den tekniska kommittén K4. Ordförande är Lennart Ericson, Infranord AB, och vice ordförande Jonny Larsson, Strukton Rail AB.

Mål

 • Stödja och främja kunskap och kvalitet inom området spår/rälssvetsning samt relaterade teknologier.
 • Genom intern och extern kommunikation etablera gruppen som en naturlig samarbetspartner inom teknikområdet.
 • Höja och säkra kompetensen för spår/rälssvetsning i Sverige genom att kompetensutveckla gruppen via avrapportering av bevakning-sområden samt att skapa en plattform för att bedriva utbildnings-och informationsverksamhet.
 • Sammansättningen av arbetsgruppen skall vara väl balanserad, sammansatt av representanter för användare, spårinnehavare, kontroll/provningsorgan, myndigheter, högskolor samt material- leverantörer och entreprenörer.
 • Minimum två möten per år.

Arbetsgruppens uppgifter

Arbeta för vidgad kännedom om de olika metoderna genom information i form av exempelvis rapporter, artiklar, kurser, seminarier, handböcker, råd och anvisningar.

Hålla sig väl underrättad om den tekniska utvecklingen på området och ha överblick över forskningsbehovet samt vid behov initiera forskning. Informera forskningsrådet om detta arbete.

Studera och bedöma frågor rörande tillförlitligheten och funktionsstabiliteten av svetsade och lödda förband.

Från planeringsstadiet till färdig svets genom att:

 • Studera och bedöma de krav som ställs för verifiering av ett svetsförbands status.
 • Studera-och bedöma olika metoder och utrustningar för oförstörande och förstörande provning på räls.
 • Studera och bedöma kriterier för val av olika metoder och utrustningar för oförstörande provning av svetsar på räls.

Följa nationell och internationell utveckling inom området.

Bevaka standardarbetet och vara remissinstans för:

 • SIS/TK 254 Järnvägar
 • CEN/TC 256 Railway
 • Certifiering
 • Uppdatering av svetsarprövningar
 • Materialfrågor
 • Tillsatsmaterial för skarvning resp påsvetsning
 • Förbandsmaterial
 • Lod och fogmassa
 • Räls och växelstål: Bantyper resp. Stora Axellaster, ex. Malmbanan, Normala axellaster, Spårvägsspår
 • Kapning och fogberedning

Svetsmetoder

 • Termitsvetsning
 • Brännsvetsning
 • Formsvetsning med belagd elektrod
 • På och reparationssvetsning med belagd elektrod
 • På och reparationssvetsning med självskyddad rörelektrod

Övriga metoder

 • Lödning
 • Skruvförband
 • Limmade skruvförband

Slipning och friktion.

Utbildning och kunskapskontroller.

Spårunderhåll och metodval.

Nyhetsrapportering i branschen, företag, personer, produkter etc.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

För mera information kontakta gruppens sekreterare Nesrin Ari.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt

Ordförande: Lennart Ericson, Infranord AB.

Sekreterare: Nesrin Ari.

Medlemslogin

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se