Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Rådfråga experterna

Expertpanelen är en medlemsförmån och består av per­soner med gedigen erfarenhet inom fogningsområdet. Deras kunskap kan underlätta om ni stöter på problem i det dagliga arbetet, men kan också vara ett stöd när ni måste hantera mer komplexa problem på företaget. 

Endast som medlem i Svetskommissionen har du möjlighet att ställa frågor via formuläret på respektive persons sida. Medlemmar har åtkomst via presentationerna nedan.

Om det behövs mer omfattande kontakt för att lösa problemet görs ett avtal upp om konsultersättning.

Naturligtvis kan ni även kontakta kansliets tekniksekreterare för rådgivning.

----

Johnny K Larsson
Mer än 30 års erfarenhet från kaross- och tunnplåtkonstruktioner, innefattande strukturmekanik, materialkunskap, formningstekniker och fogningsmetoder.
Specialkompetens inom laserprocesser, såsom skärning, svetsning, ytmodifiering, additiv tillverkning etc.

Lars-Erik Stridh
Additiv tillverkning, särskilt WAAM
Alla svetsmetoder
Svetsmetallurgi
Processoptimering
Mekanisering
Kostnadsoptimering
Utbildning

Nils Stenbacka
Affärs- och produktutveckling
Svetsekonomi och svetskostnader
Investeringsanalyser och brottmekanik

Jan Lundblad
Kvalitetssäkring
Kontrollplaner
Svetskontroll och WPS:er

Björn Holmberg
Inom området rostfritt:
Material
Svetsmetoder
Tillsats­material
Svetsteknik
Svetsförbandsegenskaper
Efterbehandling

-----

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Kontakt expertpanelen

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Marie Allvar Kärrbrant.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se