Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Rådfråga experterna

Expertpanelen är en medlemsförmån och består av per­soner med gedigen erfarenhet inom fogningsområdet. Deras kunskap kan underlätta om ni stöter på problem i det dagliga arbetet, men kan också vara ett stöd när ni måste hantera mer komplexa problem på företaget. 

Som medlem har du möjlighet att ställa frågor via formuläret på respektive persons sida. Om det behövs mer omfattande kontakt för att lösa problemet görs ett avtal upp om konsultersättning.

Naturligtvis kan ni även kontakta kansliets tekniksekreterare för rådgivning.


 • Johnny K Larsson
  Mer än 30 års erfarenhet från kaross- och tunnplåtkonstruktioner, innefattande strukturmekanik, materialkunskap, formningstekniker och fogningsmetoder.Specialkompetens inom laserprocesser, såsom skärning, svetsning, ytmodifiering, additiv tillverkning etc.
  Läs mer

 • Lars-Erik Stridh
  Additiv tillverkning, särskilt WAAM
  Alla svetsmetoder
  Svetsmetallurgi
  Processoptimering
  Mekanisering
  Kostnadsoptimering
  Utbildning

  Läs mer

 • Nils Stenbacka

  Affärs- och produktutveckling
  Svetsekonomi och svetskostnader
  Investeringsanalyser och brottmekanik


  Läs mer

 • Jan Lundblad

  Kvalitetssäkring
  Kontrollplaner
  Svetskontroll och WPS:er

  Läs mer

 • Björn Holmberg

  Inom området rostfritt:Material
  Svetsmetoder

  Tillsats­material

  Svetsteknik

  Svetsförbandsegenskaper

  Efterbehandling  Läs mer
PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt expertpanelen

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Marie Allvar Kärrbrant.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se