Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 48 - Kvalitetsteknik

Organisation

AG 48 är en fast arbetsgrupp under tekniska kommittén 4. Gruppen träffas ca 2 gånger per år. Ordförande är Jonas Kilsmark, Kiwa Inspecta.

Ta del av gruppens protokoll resp. Info & rapporter (medlemslogin)

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Arbetsgruppens uppgifter

Arbetet ska främst bestå i bevakning av vad som händer internationellt och nationellt inom gruppens arbetsområde. Insamlade uppgifter skall diskuteras, bearbetas och kommenteras med avsikt att genom lämpliga kanaler sprida information till företag, institutioner och enskilda samt ge råd och anvisningar till berörda standardiseringsorgan rörande förslag till nya standarder.

AG 48 har skapat ett antal vägledningar och verktyg som finns publicerade under Verktygslådan.

Gruppens sammansättning och arbetsfördelning

Deltagarna ska tillsammans täcka de kunskapsområden som ingår i arbetsgrupperna under K 4 samtidigt som de ska representera olika branscher och organ i svenskt näringsliv. Det är önskvärt att varje gruppmedlems specialistkunnande identifieras för möjliggörande av en effektiv och kunnig bevakning av olika frågor.

Följande specialområden ska gälla (inom parentes anges de grupper som har huvudansvaret inom respektive specialområde):

  1. Grundmaterial (AG 41)
  2. Tillsatsmaterial (AGS 443)
  3. Hållfasthet (AG 46)
  4. Provnings- och kontrollteknik (AG 48)
  5. Kvalitetssäkring (AG 48)
  6. Svetsprocedur/svetsteknik (AGS 445)
  7. Kvalifikationskrav vid svetsning (AGS 445)
  8. Kvalitetskrav vid svetsning (AGS 446)
9. Kvalitetssäkring vid svetsning (AGS 447)

Medlemmar i gruppen är representanter från AAA Certification, ABB, AFRY Group Sweden, Alfa Laval Technologies AB, Alleima EMEA AB, Arbetsmiljöverket, BAE Systems Bofors AB, Bessemerskolan, Blekinge Tekniska Högskola, Bravida Sverige AB, Bromma Stål, Burnhill Engineering AB, Dekra Industrial, Dellner Couplers, Element Materials Technology, Epiroc, Esab, Euromaint Rail, Forsmarks Kraftgrupp, GKN Driveline, Hitachi Energy Sweden AB, Ingenjörsfirma Martin Olsson, Inheat Industrial Heating AB, Kemppi Sverige, A Kihlander Engineering, Kiwa Sweden, KTH, Linde Gas, MTR Tech AB, Nordcert, OKG, Permascand, Scania CV, SIS, St1 Refinery AB, Sweden High Tech Welding Team AB, Svenska Kraftnät, Svetsutvecklarna AB, Tetra Pak Components, TRK-Kvalitetsteknik, Tüv Nord, Valmet, Westinghouse Electric Sweden AB, Winteria, voestalpine Böhler Welding Nordic AB..

Uppgifter

AG 48 ska inom det kvalitetstekniska området behandla frågor rörande tillförlitligheten/funktionsstabiliteten av svetsade och lödda förband - från planeringsstadiet till färdig konstruktion - genom att

  • studera och bedöma de krav som ställs för verifiering av ett svetsförbands integritet  
  • studera och bedöma olika metoder och utrustningar för oförstörande och mekanisk provning  
  • studera och bedöma kriterier för val av olika metoder och utrustningar för oförstörande provning av svetsar och svetsade konstruktioner
  • utveckla och enas kring information om aktiviteter för kvalitetssäkring för svetsning till branschen

Gruppen ska även behandla frågor angående skadeutredningar samt bedömning av risker och konsekvenser i drift avseende svetsade konstruktioner.

Gruppen har under senare år haft gemensamma möten med standardiseringsgruppen AGS 447 Kvalitetssäkring vid svetsning, och har ett stort överlapp av medlemmar mellan grupperna.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Vill du veta mer om gruppen och kanske delta i dess arbete kontakta gärna Mathias Lundin på tel 08-120 304 01.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt

Sekreterare Mathias Lundin tel: 08-120 304 01.

Medlemslogin

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se