Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Lasergruppen

Laserbearbetning är ett mycket viktigt teknikområde där det händer mycket. Skärning, svetsning, borrning och värmebehandling med laser ökar snabbt världen över, mycket tack vare att lasertekniken har en flexibilitet som få andra industriella produktionsprocesser.

Största laserverksamheten finns i Lasergruppen, www.lasergruppen.eu, som är en del av Svetskommissionen. Gruppen har cirka 60 företag som medlemmar och arbetar med laserfrågor. Den är separatfinansierad och har en egen tidning, egna kurser, separata medlemsmöten med mera.

Främjar verkstadsindustrins användning av laserteknik

Lasergruppen bildades 1988 för att främja verkstadsindustrins användning av laserteknik, främst för skärande bearbetning och svetsning, samt för att utgöra en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Lasergruppen företräder branschen, främjar dess intressen och utgör ett kontakt-/informationsnät för denna gentemot nationella och internationella myndigheter, organisationer samt forskningsorgan.

Tidningen Lasernytt

Lasergruppen ger ut medlemstidningen Lasernytt tre gånger per år. De ordnar även Laserdag 1 och 2, två dagar fyllda av föreläsningar och studiebesök.

Kursen Laserbearbetning – framtiden för svensk verkstadsindustri

Varje år arrangerar Lasergruppen heldagsseminariet/-kursen "Laserbearbetning – framtiden för svensk verkstadsindustri" på olika orter i landet. Lasergruppen arrangerar även en workshop i lasersvetsning där deltagarna får möjlighet att prova på tekniken.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt Lasergruppen

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Mathias Lundin.

Du kan även läsa mer på www.lasergruppen.eu

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se