Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 43 - Motståndssvetsning

AG 43 är en fast arbetsgrupp under den tekniska kommittén K4. Gruppen träffas två till fyra gånger per år på Svetskommissionen eller hos något av medlemsföretagen.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Arbetsgruppens uppgifter

  • Studera motståndssvetsning, friktionssvetsning, svetsning med roterande båge (MIAB - Magnetic Impelled Arc Welding) och därmed besläktade metoder samt svetsutrustningar härför ur metodisk synvinkel. Såväl manuell som maskinell svetsning ska studeras
  • Studera och bedöma allmänna frågor inom området
  • Arbeta för vidgad kännedom om de olika metoderna samt deras för- och nackdelar
  • Hålla sig väl underrättad om den tekniska utvecklingen på området
  • Bedriva intern forskning för belysning av de första punkterna, varvid dock Forskningsrådet ska hållas underrättad
  • Framföra förslag till Forskningsrådet om forskningsprojekt i och för fortsatt utveckling och ökad kännedom om de nya metoderna och förfaranden, som introduceras

AG 43 ska i sitt arbete i tillämpliga delar beakta arbetsordningen för K4.
AG 43 ska bevaka arbetet inom IIW Com 3 och ISO/TC44/SC6 och är remissorgan för arbetet inom CEN/TC121/SC4/WG2. (se lista över standarder för motståndssvetsning)

Gruppen har stått bakom projekt inom området och har utvecklat handboken Motståndssvetsning (se publikationslistan).

Vill du veta mer om gruppen och kanske delta i dess arbete kontakta gärna Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se