Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 43 - Motståndssvetsning

Organisation

AG 43 är en fast arbetsgrupp under den tekniska kommittén K4. Gruppen håller vanligtvis möte två gånger per år varav ett fysiskt och ett digitalt. Se kalendern för kommande möten.

Ordförande är Mattias Kenczek fd Olsson, SKB.

Genom att logga in som medlem visas en meny till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Arbetsgruppens uppgifter

  • Studera motståndssvetsning, bågbultsvetsning, (friktionssvetsning) och därmed besläktade metoder samt svetsutrustningar härför ur metodisk synvinkel. Såväl manuell som maskinell svetsning ska studeras.
  • Studera och bedöma allmänna frågor inom området.
  • Arbeta för vidgad kännedom om de olika metoderna samt deras för- och nackdelar.
  • Hålla sig väl underrättad om den tekniska utvecklingen på området.
  • Bevaka och delge publika forskningsresultat för belysning av de första punkterna.
  • Framföra förslag till Forskningsrådet om forskningsprojekt i och för fortsatt utveckling och ökad kännedom om området.

AG 43 ska bevaka arbetet inom

  • IIW Com 3
  • ISO/TC44/SC6 Resistance welding and allied mechanical joining

och är remissorgan för arbetet inom

  • CEN/TC121/SC4/WG2 Quality assurance of resistance welding

Se lista över standarder för motståndssvetsning.

Gruppens sammansättning

Medlemmar i gruppen är representanter från ABB AB, BM Svets AB, Hydro Extruded Solutions AB, Scania CV AB, SSAB EMEA AB, Svensk Kärnbränslehantering, SvetsRådet, Swerim, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Personvagnar AB och Westinghouse Electric Sweden AB.

Övrigt

Gruppen har stått bakom projekt inom området och har utvecklat handboken Motståndssvetsning (se publikationslistan).

Vill du veta mer om gruppen och kanske delta i dess arbete kontakta gärna Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se