Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 42c - Termisk sprutning

AG 42c är en fast arbetsgrupp under tekniska kommittén K4. Gruppen arrangerar årligen två tvådagars sammanträden med studiebesök.

Vart tredje år arrangerar gruppen en nordisk konferens inom termisk sprutning.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Arbetsgruppens uppgifter

  • Studera de termiska sprutmetoderna ur metodteknisk synvinkel
  • Studera och bedöma allmänna frågor, utbildning, arbetsmiljö, kvalitet, standarder etc. inom området
  • Arbeta för en vidgad kännedom om termisk sprutning genom att ge information i form av rapporter, råd och anvisningar, handböcker, seminarier etc.
  • Följa den nationella och internationella utvecklingen inom området
  • Initiera forskningsprojekt inom området och framföra förslag till forskningsprojekt till Forskningsrådet

Standarder för termisk sprutning bevakas av standardiseringsgruppen AGS 448 Termisk sprutning.

Ordförande är Olav Norheim, TSE - Thermal Spraying & Engineering AB, Malmö. Sekreterare är Marie Allvar Kärrbrant, Svetskommissionen.

Vill du veta mera om gruppens arbete kontakta gärna Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se