Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AGS 446 - Kvalitetskrav för svetsning

AGS 446 är en arbetsgrupp för standardisering under Svetskommissionens K2 - Standardiseringskommitté ( SIS/TK 134 Svetsteknik). Hos SIS heter gruppen SIS/TK 134/AG 06 "AGS 446 Kvalitetskrav för svetsning". Gruppen sammanträder 1-2 gånger per år hos Svetskommissionen eller något av medlemsföretagen.

Arbetsgruppens uppgifter

AGS 446 ska behandla frågor som rör kvalitetskrav för svetsade produkter.

AGS 446 bevakar arbetet inom CEN/TC 121/SC 4 och ISO/TC 44/SC 10 i den utsträckning det gäller kvalitetskrav

Bakgrundsarbetet till de europeiska och internationella standardiserings- kommittéerna fokuserar främst på utveckling och uppföljning av standarderna för kvalitetsnivåer för svetsade förband (svetsklasser), ISO 5817 och ISO 10042, indelning av diskontinuiteter, ISO 6520 etc

Ordförande är ingenjör Hans Broström, Volvo Wheel Loaders.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Som medlem i AGS 446 kan du logga in på ISOs Portal för nationella kommittéer NCT (AGS 446) för att ta del av de aktuella förslag som gruppen för närvarande behandlar.

Vill du veta mer om gruppens arbete kontakta gärna Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Informera!

En viktig del i arbetsgruppens arbete är att föra ut era resultat och diskussioner. Sätten är många - skriv en artikel till tidningen Svetsen, lägg ut en nyhet här på hemsidan eller skapa ett datablad.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se