Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 21952

Trådelektroder, trådar och stavar för varmhållfasta stål.

FM3 för Cr < 3,75 % respektive FM4 för 3,75 ≤ Cr ≤ 12 % enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

EN ISO 21952-A - G CrMo1Si

där

G               = beteckning för produkt/metod
                        G för gasmetallbågsvetsning (MIGMAG)      
                        W för gasvolframsvetsning (TIG)                   
CrMo1Si     = kemisk sammansättning hos trådelektroden/staven


Trådelektroder för gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG)


Stavar för gasvolframsvetsning (TIG)

Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se