Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Gasskärning

Vid gasskärning används som regel acetylen eller propan som bränngas. När bränngasen förbränns i oxygen får du en låga med hög temperatur. Denna värmelåga används för att förvärma arbetsstycket. Då tillräcklig temperatur uppnåtts utnyttjas sedan en stråle av oxygen som utför själva skärprocessen genom förbränning av metall. Vid denna förbränning bildas metalloxid i form av flytande slagg som sedan transporteras bort ur snittet.

Smälttemperaturen för oxiderna måste ligga lägre än för grundmaterialet. Järn är ett av ett fåtal material som detta gäller för. Smälttemperaturen för rent järn är ca 1530°C, medan den för oxiderna som lägst är ca 1400°C.

Legeringsämnen

Mängden legeringsämnen och framför allt vilka ämnen som ingår påverkar i mycket hög grad möjligheten att gasskära. Kolhalten i stålet höjer antändningstemperaturen och sänker smälttemperaturen. Ökad kolhalt försämrar därmed skärningen.

Vissa legeringsämnen kan vara lösta i järnet och kan då vid förbränningen bilda oxider som gör det omöjligt att skära på grund av för hög smältpunkt. Krom och nickel är två sådana legeringsämnen. Detta gör att det inte går att brännskära rostfritt stål utan speciella åtgärder.

Bränngaser

I Sverige är det främst acetylen och propan (gasol) som används. Andra bränngaser är naturgas, hydrogen (vätgas), enskilda eller blandningar av kolväten som propen och tetren.

Utrustning

Bränngasskärning utförs antingen manuellt, mekaniserat eller i robot. Brännarna är i princip av två typer med gasblandning i injektor eller i munstycket (högtrycksbrännare).

Miljö och säkerhet

Termisk skärning bildar luftföroreningar. Förutom rök bildas nitrösa gaser vid de höga temperaturer som brännglaslågan har, speciellt vid fribrinnande låga där problemet är störst. Idag vet man ganska bra hur man ska skydda sig. Särskilt vid användning av acetylen måste man vara uppmärksam på risken att gasblandningen brinner bakåt i slangen (bakslag). Propan är tyngre än luft och kan vid läckage samla sig i lågt liggande områden. Detta medför explosionsrisk. Acetylen är däremot lättare än luft. På Svetsa rätt kan du läsa mer om arbetsmiljö och ventilation.

PDF

Senast ändrad av: Jonas Saarimäki

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se