Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Mejsling

Vid svetsning behövs det ofta mejslas bort material. Mejsling kan vara en effektivare metod än exempelvis slipning vid reparationer av defekter i svetsar eller vid rensning av rotsidan före färdigsvetsning.

Mejslingsmetoderna kan användas för: 

  • Rotmejsling 
  • Fogberedning
  • Borttagning av rotstöd 
  • Bortmejsling av defekter
  • Borttagning av överskottsmaterial

Termiska mejslingsmetoder

Gasmejsling

Metoden baseras på samma teknik som gasskärning. Du använder ett speciellt munstycke som underlättar när man arbetar längs med en plåtyta.

Luftbågmejsling

Även benämnd kolbågmejsling eller bågluftmejsling. Man använder i princip samma typ av utrustning som vid svetsning med belagd elektrod. En förkopprad kolelektrod används tillsammans med en elektrodhållare som har ett utlopp för tryckluft. Strömkällan är som regel en likriktare som klarar av en hög ström och även en hög kortslutningsström så att du får rätt bågtryck. Elektroden framförs i en sned vinkel mot fogen och ger tillsammans med strålen av tryckluft en kraftig avverkningsförmåga.

Mejsling med belagd elektrod

Samma utrustning används som vid svetsning med belagda elektroder. En särskild mejselelektrod med tjockt hölje används och metoden ger en kraftig rökutveckling. Elektroden tänds som vid svetsning och lutas sedan mycket kraftigt med spetsen pekande i arbetsriktningen och gör då jämna spår med hög avverkningshastighet.

Miljö och säkerhet

Metoderna skapar mycket svetsrök och vid inomhusarbete behövs särskild ventilation. På Svetsa rätt kan du läsa mer om arbetsmiljö och ventilation.

PDF

Senast ändrad av: Jonas Saarimäki

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se