Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Europeisk termisk sprutoperatör - ETS

Termisk sprutning är en ytbehandlingsmetod som både används vid nyproduktion och vid reparation och underhåll. Vid termisk sprutning belägger man ytan med ett skikt av metall, keram eller polymer. Skiktet ger ytan förbättrade egenskaper till exempel gör den hårdare eller ökar korrosionsmotståndet.  

Flamsprutning, ljusbågssprutning, plasmasrutning och höghastighetsflamsprutning (HVOF) är olika metoder för termisk sprutning. Som europeisk termisk sprutare har du god teoretisk kunskap och praktisk färdighet att utföra kvalificerade arbeten.  

Tid och plats

Hör av dig till utbildaren, kurser startar kontinuerligt.

Utbildare

Castolin Scandinavia AB i Göteborg.

Avgift

Hör av dig till utbildaren.

Inträdeskrav

Grundkunskaper i metallarbete.

Framtida jobb

Målet med kursen är att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna utföra termisk sprutning med kvalitetskrav.

Innehåll

Sprutoperatörsutbildningen är en teoretisk och praktisk utbildning som startar på grundnivå. Den inleds med en gemensam teoretisk och praktisk del på 28 timmar. Därefter utbildas i eleven i någon eller några av metoderna flamsprutning, ljusbågssprutning, plasmasprutning eller höghastighetsflamsprutning, HVOF.

Utbildningslängd

Utbildningslängden varierar mellan fem och tio dagar beroende på vald sprutmetod och på tidigare kunskap och färdighet.

Ansökningstid

Hör av dig till utbildaren, kurser startar kontinuerligt.

Praktisk info

Efter avslutat kurs och klarade teoretiska och praktiska prov utfärdar Svetskommissionen diplom och sprutarprövningsintyg enligt standarden EN ISO 14918.

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Mer information

För ytterligare information, kontakta Thomas Degerfeldt på Castolin eller ANB hos Svetskommissionen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se