Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Som svetsare får du ett fritt yrke som ofta är kreativt, med bra lön och goda chanser att arbeta utomlands. Svetsaryrket kräver idag både god praktisk färdighet och teoretisk kunskap. Genom IW-utbildning som följer branschens krav har du de bästa möjligheterna att bli en bra yrkessvetsare. Ditt IW-diplom talar om att du har genomgått en kvalitetsgranskad utbildning.

Tid och plats

Hör av dig till någon av de godkända IW-skolorna, kurser startar kontinuerligt och utbildningen finns på ett flertal orter.

Utbildare

Det finns ca 70 godkända skolor runt om i landet. IW-svetsare utbildas i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, YH-utbildning och via arbetsmarknadsutbildning. 

Avgift

Eventuell avgift beror på utbildaren. IW i gymnasieskolan och som YH-utbildning är avgiftsfri. Som YH-utbildning är kursen dessutom studiemedelsberättigad.

Inträdeskrav

Kraven varierar något mellan de olika skolformerna. Du ska ha förmåga att kunna följa kursen. Mer information finns i Kursplan del 1 Pdf, 1.5 MB.

Framtida jobb

Framtiden ser ljus ut när det gäller jobb - både på fem och tio års sikt är det liten konkurrens om jobbet. Det är fler som går i pension än som tillkommer. Svensk industri behöver fler skickliga svetsare. Svetsning är ett många gånger fritt och kreativt yrke. Du arbetar med olika uppgifter, främst inom verkstadsindustri. Några av arbetsuppgifterna är tillverkning, montering och reparation. Du har dessutom möjligheter att göra karriär och läsa vidare på någon av de högre diplomutbildningarna, till exempel till svetsspecialist.

Innehåll

Utbildningssystemet består av totalt 18 moduler med tre utbildningsnivåer för respektive svetsmetod. Beroende på behov kan deltagarna avsluta utbildningen på önskad nivå. Utbildningen leder till diplom som IW-rörsvetsare, IW-plåtsvetsare eller IW-kälsvetsare.

Utbildningslängd

Varierar.

Ansökningstid

Hör av dig till någon av de godkända IW-skolorna, kurser startar kontinuerligt. Du som vill gå utbildningar i gymnasiet söker Industritekniska programmet.

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

IW för framtiden

För ytterligare information, kontakta utbildare eller ANB hos Svetskommissionen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se