Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

IW i ett större perspektiv

När en IW-svetsare kliver ut på arbetsmarknaden är han eller hon väl förberedd för att direkt börja svetsa hos ett företag. Företaget får välutbildad personal med praktisk såväl som teoretisk kunskap, som har kort startsträcka in i produktion och är väl utvecklingsbar vilket potentiellt höjer företagets förmåga på sikt. Industrin är viktig för Sverige och med duktiga svetsare kan vi öka vår konkurrenskraft. Därför är IW branschens krav för ubildning av svetsare.

För företagen

Företag som anställer IW-svetsare ser ganska snart vilka fördelar det ger verksamheten. De får en svetsare:

  • med gedigna praktiska och teoretiska kunskaper
  • med stort kvalitetstänkande i arbetet
  • som har lagt många svetsarprövningar (ISO 9606-1)
  • med kort inkörningstid på nya jobbet
  • som är utvecklingabar och kan öka företagets konkurrensförmåga
  • som kan bidra till företagets produktivitetsutveckling och kvalitetssäkring
  • som har en internationellt harmoniserad utbildning och diplom

OBS! Det är viktigt för svetsande företag att förstå skillnaden mellan utbildad svetsare och prövad svetsare.

För samhället

Det är av största betydelse att Sveriges svetsande industrin får tillgång till kvalificerade svetsare med god kunskap om material och svetsprocesser. Hantverksskicklighet är grundläggande för mekaniseringen och styrningen av svetsprocessen. Det leder till ökad produktivitet och kvalitet på slutprodukten.

Det internationella regelsystemet (exempelvis ISO 3834) förutsätter att personal utbildad i ömsesidigt harmoniserade program innehar befattningar som till exempel svetsansvarig i företaget. Därvid är IW-utbildningen samt några års praktik en god förberedelse för utbildningen till IWS (International Welding Specialist).

Den internationella harmoniseringen är en bra grund för internationell handel och ger tillträde till internationell samverkan i större projekt samt underlättar kontraktsskrivningen, där detaljer per automatik behandlas i standarder.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Industrin i Sverige

Under 2012 fanns det 224 694 personer i Sverige som på något sätt arbetade med svetsning.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se