Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Du vill bli IW-svetsare?

I så fall gör du ett bra yrkesval. Framtiden ser ljus ut när det gäller jobb - både på fem och tio års sikt är det liten konkurrens om jobbet.

Ett IW-diplom är ett internationellt erkännande, giltigt i fler än 30 länder och med goda utvecklingsmöjligheter. Det finns många möjligheter för dig att gå vidare med en IW-utbildning i bagaget:

  • IW-systemet innehåller möjligheten att för respektive svetsmetod (MMA, MAG och TIG) gå från kälsvetsare till plåtsvetsare och slutligen rörsvetsare. Du ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. För att visa att du har kvar din kompetens får du vid behov avlägga prov på svetsarprövningar enligt ISO 9606. Vissa gymnasieskolor låter sina elever avsluta studierna med att avlägga svetsarprövning.
  • Arbete som specialsvetsare, exempelvis orbitalsvetsning och annan kvalificerad svetsning.
  • Ledning och övervakning, till exempel som robotsvetsoperatör med programmering av svetsrobotar eller ansvarig för ett antal robotstationer.
  • Uppgradera till en IWS-examen och därmed få möjligheter att arbeta som svetsansvarig på företaget.

IW i gymnasiet

Den gymnasiala svetsarutbildningen sker i huvudsak på Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik. Under första årskursen går du grundläggande kurser i verkstadsteknik och svetsning.

När du avslutat grundkurserna är du redo att gå in i iw-systemet. Intresset för den internationella svetsutbildningen är stort i de skolor som har iw-utbildningen och allt fler gymnasieskolor väljer att bli godkända IW-utbildare. 

IW som arbetsmarknadsutbildning

En stor del av svetsutbildningarna i landet är arbetsmarknadsutbildningar finansierade av Arbetsförmedlingen. Alla utbildningsföretag som utbildar på Arbetsförmedlingens uppdrag är godkända IW-utbildare. AF ser IW-diplomen, med de krav de innebär på utbildare och på elev, som starka kvalitetsbevis, både på elevens kunskaper och på utbildningsföretagen.

Kvalitetssäkrad utbildning

Utbildning till internationell svetsare innebär en kvalitetssäkring enligt riktlinjer som godkänts av mer än 30 länder.

Skolor som erbjuder utbildningen är insynade och godkända av Svetskommissionen. Godkännandet innebär att skolan uppfyllt IIW:s (International Institute of Welding) krav på lärare, svetsutrustning och kvalitetssystem.

Utbildningssystemet består av totalt 18 moduler med tre utbildningsnivåer för respektive svetsmetod. Beroende på behovet kan deltagarna avsluta utbildningen på önskad nivå. Utbildningen leder till diplomerad internationell rörsvetsare, internationell plåtsvetsare eller internationell kälsvetsare.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


IW - ett bra val

Samlad information om det här med att bli IW-svetsare hittar du i "Bli internationell svetsare Pdf, 184.3 kB.".

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se