Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kontrollinstruktion för gasutrustning

Beställ det gula kortet med kontrollinstruktioner att montera på all gasutrustning.

Med bra rutiner uppfyller ditt företag myndighetskraven. Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställer krav på gasutrustningen. Den ska kontrolleras regelbundet för säker användning. Om ni är ett verkstadsföretag som använder gas gäller det er.

Det är förmannens eller arbetsledarens ansvar att gasutrustningen kontrolleras på rätt sätt. Med kontrollinstruktionen lär sig all personal ett bra sätt att uppfylla kraven.

Egenkontroll

Alla vet då vad som ska kontrolleras vid daglig tillsyn, som egenkontroll och vid byte av komponent.

Egenkontroll = kontroll utförd av det egna företaget av speciellt utsedd och utbildad person (skall journalföras - när, vad och av vem).

Material till din hjälp

Kontakta din gasleverantör angående utbildning för att utföra egenkontrollen. 

Kortet med kontrollinstruktioner är tillverkat av styv, tålig plast (105 x 150 mm) och levereras med buntband för enkel montering på utrustningen. Svart tryck på gul botten. Kortet med buntband kostar 11:-/st. Minimiorder är 20 st (220:-). Frakt tillkommer. Beställ korten här.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se