Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Förkortningar och begrepp

Nedan presenteras ett antal användbara förkortningar och begrepp inom svetsstandardiseringen. Se även Svetsspråket

AGS

arbetsgrupp standardisering

Svetskommissionens benämning på AG för standard

CEN 

comité européen de normalisation

europeisk standardiseringsorganisation

CEPW

Certified European Plastics Welder

europeisk plastvetsare

CD

committee draft

standardförslag för kommittéomröstning

CIB

committee internal ballot

kommittéomröstning

CPR

Construction Product Regulation

Byggproduktförordningen

DIS

draft international standard

standardförslag för nationell teknisk omröstning

ELW

european laser welding specialist

europeisk lasersvetsspecialist

EN

european norm

europeisk standard

ETS

european thermal sprayer

europeisk termisk sprutoperatör

FDIS

final draft international standard

standardförslag för slutomröstning

IIW

international institute of welding

internationell svets- och standardiseringsorganisation

ISO

international organization for standardization

internationell standardiseringsorganisation

IW

international welder

internationell svetsare

IWS

international welding specialist

internationell svetsspecialist

IWT

international welding technologist

internationell svetstekniker

IWE

international welding engineer

internationell svetsingenjör

IWI

international welding inspector

internationell svetskontrollant

IWSD

International welding structural

internationell svetskontruktör

NP

new work item proposal

nytt standardförslag

PED

pressure equipment directive

s.k. ”tryckkärlsdirektivet

prEN

preliminary european standard

europeiskt standardförslag

PWI

preliminary work item

preliminärt internationellt standardiseringsprojekt

PWHT

post weld heat treatment


SPV

simple pressure vessel directive

direktivet för enkla tryckkärl

TR

technical report

teknisk rapport

WD

working draft

standardförslag, arbetsförslag

WPQR

welding procedure qualification record 

svetsprocedurprotokoll

WPS

welding procedure specification

svetsdatablad
Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se