Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsning av byggprodukter

I detta avsnitt får du en översikt över de krav på byggprodukter i relation till svetsning. Mer information hittar du under avsnitten:

Kort sammanfattning

Från 1 juli 2014 ska verkstäder och entreprenörer CE-märka bärande komponenter och byggsatser i stål som de tillverkar och levererar till en byggarbetsplats CE-märka dessa. Den som ansvarar för CE-märkningen av en svetsade bärverksdelar i stål måste ha en märkningsrätt som i princip fås genom ett certifiering enligt EN 1090-1 av ett anmält organ (anmälda organ medlemmar i Svetskommissionen).

Om inte byggprodukten är CE-märkt när den levereras till en byggarbetsplats måste kravens uppfyllande verifieras genom utökad mottagningskontroll inklusive provning av fristående sakkunnig som är certifierad enligt regler från Boverket.

Kvalitetssäkring för svetsning av byggprodukter sker i huvudsak enligt normala krav för svetsning som beskrivs av ISO 3834. Som för andra produktområden beskrivs några särskilda tilläggskrav för svetsning som är specifika för produkten i produktstandarder. För svetsade byggprodukter beskrivs dessa särskilda krav i EN 1090 och omfattar krav på:

  • kvalificeringsmetoder för svetsprocedurer
  • nivå på teknisk kunskap för tillsyn vid svetsning
  • kvalitets​nivåer för svetsar
  • provningsomfattning

För svetsade byggprodukter anges kraven för CE-märkningen i SS-EN 1090-1. För krav avseende svetsning av byggkonstruktioner / stålkonstruktioner se vidare Krav på svetsning i EN 1090.

Notera att tillsatsmaterial för svetsning har omfattats av kravet på CE-märkning som byggprodukt sedan år 2005. För tillsatsmaterial gäller produktstandarden SS-EN 13479 för CE-märkning av tillsatsmaterial med krav på typkontroll enligt SS-EN 14532-1 eller -3. Se vidare Elektrodportalen.

Mer information om systemet kring CPR, Eurokoder och andra aspekter på EN 1090 än svetsning finns hos Boverket och Stålbyggnadsinstitutet, SBI.

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se