Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Boverkets marknadskontroll

Vad händer om byggropdukter inte CE-märks? Vad gör jag om jag stöter på avvikelser?

Intrycket man får av Boverket är att marknaden i huvudsak själv bör reglera att regelverket upprätthålls. Detta genom att stålbyggnadskontrollanterna vid kontrollpunkter i stålbyggnadsprojekten tillser att CE-märkning av byggprodukter verkligen utförts.

Om man stöter på avvikelser görs en anmälan till Boverkets marknadskontroll.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se