Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Elektrogassvetsning

Elektrogassvetsning är en vidareutveckling av elektroslaggsvetsmetoden och påminner om denna i sin uppbyggnad och användning.

Istället för av slaggen smälts elektroden av en ljusbåge som brinner i en skyddsgas i likhet med MIG/MAG-metoden. Du kan använda rörelektrod eller trådelektrod. Jämfört med elektroslaggsvetsning ger metoden en mindre värmepåverkad zon och en något bättre slagseghet. Fogutformningen kan vara I-fog med spalt alternativt V-fog.

Användningsområde för elektrogassvetsning

Metoden används för svetsning av olegerade och legerade allmänna konstruktionsstål för vertikala och liggande vertikala fogar. Dimensionsområde 12-60 (100) mm plåttjocklek.  Tillämpningar är till exempel svetsning av bordläggning på fartyg och produktion av större oljecisterner.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se