Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Elektronstrålesvetsning

Elektronstrålesvetsning utförs genom att man med elektromagnetiska linser fokuserar en elektronstråle som accelereras till ungefär halva ljushastigheten och får smälta materialet som ska fogas samman.

Man får då en extremt koncentrerad svetssmälta och uppnår en stor inträngning. Svetsningen utförs som regel i vakuum för att inte strålens elektroner ska bromsas upp av luftens molekyler. Försök med partiellt vakuum har visat på positiva resultat. Att använda vakuumkammare ger bästa svetsresultat men komplicerar vid byte av arbetsobjekt.

Fördelar med elektronstrålesvetsning

Metoden används i stumfog och ger i princip ingen deformation av arbetsstycket tack vare strålens höga energitäthet. Detta gör det möjligt att svetsa exempelvis kugghjul mot axlar utan efterföljande bearbetning. Strålens koncentrerade form möjliggör även svetsning i utrymmen som är svåra att komma åt. Metoden är helautomatiserad, elektronkanonen är fixerad och arbetsstycket manövreras i vakuumkammaren.

Användningsområden för elektronstrålesvetsning

Med elektronstrålemetoden kan man svetsa material med olika sammansättningar och godstjocklekar samt annars svårsvetsade, värmeresistenta material typ titan, molybden, volfram och niob. Metoden är användbar inom dimensionsområde 0,5 mm-250 mm. Produktiviteten är mycket hög inom det grövre området vid jämförelse med andra metoder, som pulverbågsvetsning.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se