Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Högfrekvenssvetsning

Metoden har likheter med motståndssvetsmetoden eftersom värmen i förbandet alstras genom resistiv uppvärmning.

Med en frekvens av ca 400 kHz koncentreras strömmen till fogytan, eller till delar av arbetsstycket som ligger tätt intill en strömförande ledare. Man kan nu styra uppvärmningen till de ytor som ska sammanfogas och pressar slutligen samman fogytorna. Den koncentrerade och snabba uppvärmningen ger hög svetshastighet med låg sträckenergi och liten värmepåverkan.

Högfrekvenssvetsning används vid längdsvetsning av rör.

Induktionssvetsning

Induktionssvetsning är en variant av högfrekvenssvetsning där ström förs in i arbetsstycket genom en slinga med högfrekvent ström som går runt arbetsstycket.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se