Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Magnetpulssvetsning

Magnetpulssvetsning eller MPW (Magnetic Pulse Welding) liknar till viss del explosionssvetsning, men istället för sprängämne används en extremt kraftig magnetpuls.

Metoden kan användas för formpressning, klämförband, stansning, kalibrering och sammanfogning av rör i ett överlappsförband.

En kondensator med hög kapacitans urladdas genom en spole som omger detaljen som ska svetsas. Den höga strömmen genererar ett kortvarigt (mindre än 0,1 sekund) men mycket kraftigt magnetfält, som skapar en repellerande kraft som pressar det yttre röret mot det inre.

Materialet i det yttre röret "flyter" och trycker oxider och orenheter framför sig. Det sker en mycket liten uppvärmning. Utrustningen har inga rörliga delar och ingen mekanisk kontakt sker. Metoden kräver mycket lite energi för sammanfogning i jämförelse med andra metoder.

Urladdningsströmmen kan uppgå till flera miljoner ampere. Spolen anpassas för varje detalj som ska svetsas. Strömkällans storlek beror på den energi som krävs för sammansvetsningen och antalet svetsar per tidsenhet.

Materialets elektriska ledningsförmåga, arbetsobjektets dimensioner och fogens utsträckning är avgörande för energibehovet. Koppar och aluminium kräver mindre energi än stål. Processen kräver vissa geometrier och typer av fogar. De sammanfogade detaljerna behöver inte vara cirkulära. Den unika spolen måste bara anpassas efter detaljens form. 

Användningsområden för magnetpulssvetsning

Magnetpulsmetoden är bäst lämpad för volymproduktion då spolen måste anpassas till respektive svetsdetalj. Metoden är en kall process, kontaktlös och extremt snabb.

  • Svetsning av hydroformade rör
  • Svetsning av kolvar (små diametrar)
  • Rörledningar
    Elektriska komponenter
  • Sammanfogning av olika material som stål till aluminium eller koppar till aluminium

Dimensioner

  • Rördiameter 2-125 mm
  • Foglängd 1-10 mm
  • t aluminium 6 mm
  • t stål 1-2 mm


PDF

Senast ändrad av: Jonas Saarimäki

 


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se