Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Sömsvetsning

Vid sömsvetsning har man ersatt de stavformiga elektroderna, som används vid punktsvetsning, med elektrodrullar. Mellan dessa matas arbetsstyckena fram under tryck. Elektrodrullarna ligger an mot arbetsstycket under hela svetsförloppet.

Profilen på elektrodrullen utformas för att passa till den detalj som ska svetsas. Punkterna som svetsas kan placeras så att ett tätt förband erhålles. Material som kan svetsas är olegerat och rostfritt stål inom dimensionsområdet t max= 3+3 mm.

Exempel på tillämpningar är bensintankar, rostfria diskbänkar och radiatorer.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se