Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Val av svetsmetoder

Manuell metallbåg-svetsning Gasmetall-bågsvetsning Rörelektrod utan skyddsgasPulverbåg-svetsningTIG- svetsningPlasma-svetsningElektrogas-svetsningElektro-slagg-svetsningLaser-svetsningElektron-stråle-svetsning
Normal <125%Högutbytes >125%MIG/MAGRörelektrod
Plåtdim (mm)            
0,5OOOOOOXXOOXX
0,5 - 3XOX(X)OOXXOOXX
3 - 8XXXXXXXXOOXX
8 - 40XXXXXX(X)OXXXX
>40X(X)(X)X(X)X(X)O(X)XOX
Material            
Olegerat stålXXXXXXXXXXXX
Låglegerat stålXXXXXXXX(X)XXX
Rostria stålXXXXXXXX(X)(X)XX
GjutjärnXOOOOOOOOOOO
Nickel-legeringarXOXOOOXXOOXX
Koppar-legeringarXOXOOOXXOO(X)X
Aluminium-legeringar(X)OXOOOX(X)OOXO
Svetsläge            
HorisontelltXXXXXXXXOOXX
Alla lägenXOXXOOXXOOX(X)
Endast vertikalt        XX  
Förbandtyp            
StumfogXXXXXXXXXXXX
KälfogXXXXXXXX(X)(X)X(X)

Denna tabell är endast en översikt vid val av metod och indikerar normalt intervallområde för respektive metod.

X = lämplig metod

(X) = möjlig att använda vid vissa förutsättningar

O = ej lämplig

Senast ändrad av:

Jonas Saarimäki


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se