Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Flamsprutning med pulver

Med acetylen som bränngas uppgår flamtemperaturen till 3 100°C. Pulvrets smälttemperatur begränsar kapaciteten till 2-16 kg/tim. 

Med en partikelhastighet på 35-75 m/sek får skikten en relativt porös och lamellär struktur. Skikten kan tätas med vax, olja, fett eller andra speciella tätningsmedel.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se