Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Plasmasprutning

Vid plasmasprutning används en elektrisk ljusbåge för att värma upp en gas tills molekylerna sönderdelats till atomer (dissosierats) och atomerna sönderdelats i joner och elektroner (joniserats). Då har gasen övergått till plasma. När plasmat rekombinerar (återgår till gas), överförs frigjord energi till pulvret som smälter. Detta sker när plasmat lämnar munstycket. 

Med hög hastighet hos gasströmmen transporteras de smälta pulverpartiklarna till substratet. Som plasmagas används argon, nitrogen, helium, hydrogen eller olika blandningar av dessa.

Plasmats temperatur kan vara 12 000-20 000°C. Med partikelhastigheter upp till 200-300 m/sek får man ett mycket tätt skikt med lågt oxidinnehåll och god vidhäftning. Kapaciteten på plasmasprutning är vanligen 3,5-11 kg/tim.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se