Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Avancerad dimensionering av svetsade konstruktioner

För att säkerställa konstruktioners hållfasthet har under de senaste 30 åren har olika dimensioneringsnormer utvecklats och kommit till användning inom tillverkande industri.

För mer komplexa svetsade konstruktioner har dock precisionen i beräkningsarbetet ibland varit låg. I samband med införandet av Finit Element Analys har nya möjligheter utvecklats. Kursen syftar till att vidareutbilda verksamma beräkningsingenjörer.

Huvudföreläsare

Dr Zuheir Barsoum. 

Anmälningsvillkor

Klicka här för att läsa anmälningsvillkoren.

Kontaktperson

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarige Nesrin Ari.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Målgrupp

Beräkningsingenjörer, konstruktörer och KTH-teknologer.

Kursavgift

Medlem: 7 700 kr
Icke-medlem: 8 500 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se