Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Industriell limningsteknik

Målet med kursen är att höja kunskapen om limning hos ingenjörer inom industrin.

Limning har en mycket stor tillämpning inom svensk industri. De ingenjörer som lämnar högskolor och universitet har dock ytterst liten eller ingen utbildning inom området.

Många projekt som bygger på limning som fogningsmetod startas utan tillräckliga kunskaper om limningstekniken.

Svetskommissionen och KTH arrangerar därför denna sexhögskolepoängskurs i industriell limningsteknik. 

Kursen pågår under 2x2 heldagar och avslutas med examinering. 

Ansvarig på plats är Ove Bayard från KTH.

Kursen ordnas i samarbete med Svetskommissionens arbetsgrupp 49 Industriell limning.

Anmälningsvillkor

Klicka här för att läsa anmälningsvillkoren.

Kontaktperson

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarige Nesrin Ari.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
07 maj 2020

 


Målgrupp

KTH:s teknologer och externa elever från industrin och personer som är verksamma inom konstruktion, produktion och kvalitetsstyrning med anknytning till limning.

Kursavgift

Medlem: 15 600 kr
Icke-medlem: 17 000 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se