Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Europeiska byggproduktstandarder

Detta är en kort sammanfattning/översikt med standarder för bygg-/stålkonstruktioner. SIS har mer om respektive standard.

Eurokod

Eurokoderna (eng, Eurocode) är ett sammanhängande regelsystem bestående av ett sextiotal standarder som innehåller metoder och regler för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar. Hela Eurokodserien:

 • EN 1990 Eurokod: Grundläggande dimensioneringsregler
 • EN 1991 Eurokod 1: Laster
 • EN 1992 Eurokod 2: Betongkonstruktioner
 • EN 1993 Eurokod 3: Stålkonstruktioner
 • EN 1994 Eurokod 4: Samverkanskonstruktioner i stål & betong
 • EN 1995 Eurokod 5: Träkonstruktioner
 • EN 1996 Eurokod 6: Murverkskonstruktioner
 • EN 1997 Eurokod 7: Geokonstruktioner
 • EN 1998 Eurokod 8: Jordbävningsresistenta konstruktioner
 • EN 1999 Eurokod 9: Aluminiumkonstruktioner

Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner

Dimensioneringsregler för stålkonstruktioner återfinns i Eurocode 3 (EN 1993-1 etc):

 • EN 1993-1-1 Allmänna regler och regler för byggnader
 • EN 1993-1-2 Påverkan av brand
 • EN 1993-1-3 Tilläggsregler för tunnväggiga kallformade och valsade produkter
 • EN 1993-1-4 Rostfritt stål
 • EN 1993-1-5 Plåtbalkar
 • EN 1993-1-6 Skal
 • EN 1993-1-7 Plana plåtkonstruktioner med transversallast
 • EN 1993-1-8 Dimensionering av knutpunkter och förband
 • EN 1993-1-9 Utmattning
 • EN 1993-1-10 Material seghet och egenskaper i tjockleksriktning
 • EN 1993-1-11 Strukturer med dragna komponenter
 • EN 1993-2 Stål broar
 • EN 1993-3-1 Torn, master och storstenar – Torn och master
 • EN 1993-3-2 Torn master och skorstenar - Skorstenar
 • EN 1993-4-1 Silo
 • EN !993-4-2 Tankar
 • En 1993-4-3 Rörledningar

Dimensioneringsregler för aluminiumkonstruktioner återfinns i Eurocode 9 (EN 1999-1 etc).

EN 1090 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner

För att uppfylla överensstämmelse med Eurokoderna 3 och 9 har nedanstående produktstandarder för utförandet av stål- och aluminiumkonstruktioner utformats:

 • SS-EN 1090-1:2009+A1:2011
  Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav
 • SS-EN 1090-2:2018
  Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner
 • SS-EN 1090-3:2019
  Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 3: Aluminiumkonstruktioner

Exempel på svetsstandarder som EN 1090 refererar till

Här är några exempel på "horisontella svetsstandarder" som EN 1090 refererar till och som tas upp i avsnittet Byggprodukter på svets.se.

 • ISO 3834 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material. Sex delar varav
 • ISO 4063 Svetsning och besläktade förfaranden - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder
 • ISO 5817 Svetsning - Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser
 • ISO 9606-1 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål
 • ISO 14731 Tillsyn vid svetsning - Uppgifter och ansvar
 • ISO 15610 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Kvalificering baserad på provade tillsatsmaterial för svetsning
 • ISO 15611 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Kvalificering med hänsyn till tidigare erfarenhet
 • ISO 15612 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering genom införande av en standardsvetsprocedur
 • ISO 15613 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering genom utfallssvetsprovning (ISO 15613:2004)
 • ISO 15614-1 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
 •  
PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se