Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsspråket

Att uttrycka sig på "ett korrekt sätt" är ofta viktigt, t.ex. för att göra sig förstådd, minska risken för missuppfattningar, och öka tilltron till det man säger och förtroendet för budskapet. I detta avsnitt presenteras en del termer och begrepp som ibland används slarvigt eller felaktigt.

Vad heter det egentligen?

Ofta uppstår ett internt språk inom grupper, företag och organisationer, med uttryck som inte är de allmänt överenskomna. Inte sällan är det dålig översättning från engelska som spökar. T.ex.

Det heter ...

... och inte

konstruktioner

strukturer

grundmaterial

basmaterial

rörelektrod (vid MIG/MAG)

rörtråd

trådelektrod (vid MIG/MAG)

solidtråd, homgentråd

pulver

flux

häftsvets

näst

häftsvetsa

punkta eller nästa

mått

dimensioner

rätkant

näsa (när man anger mått)

spalt

rotöppning, fogöppning eller gap

fattningskant

svetstå

inträngning

penetration eller inbränning

provning

testning

mekanisk provning

förstörande provning

provstycke

provbit

kontroll

inspektion

kontrollant

inspektör

syning (el. visuell kontroll)

okulär besiktning

indelning eller gruppering

klassificering

kvalitetsnivå

svetsklass

intyg

licens (eller certifikat)

påsvetsning

påläggssvetsning

varmhållfast

kryphållfast

svetsläge

position eller svetsposition

svetsmetod

svetsprocess

svetspistol

trådspruta

svetsföljd

svetssekvens

smältbad

smältpöl el svetspöl

pendling

ocillering

lättviktskonstruktion

lättviktsstruktur

konstruktionsstål

strukturstål

åtkomlighet

access

utgång

exit


Ofta menar man ...

... när man säger

svets

svetsfog

förhöjd arbetstemperatur

förvärmning

kvalificering

certifiering

intyg

certifikat eller licens

diskontinuiteter

defekter

konstruktion

struktur

deformation

distortion

höger

vänster


Engelska uttryck

Specifikt när det gäller engelska uttryck och motsvarigheten på svenska (eller inte) kan det vara värt att påpeka följande:

För engelskans ...

... säger vi...

... och inte

control

styrning

kontroll

inspection

kontroll

inspektion

classification

indelning el gruppering

klassificering

distrortion

deformation el förvridning

distortion

limitation

begränsning

limitering

position

läge

position

augmented reality

förstärkt verklighet

augmenterad verklighet

creep resisting steels

varmhållfasta stål

kryphållfasta stål

heat resisting steels

värmebeständiga stål

varmållfasta stål

access

åtkomlighet

access

weld sequense

svetsföljd

svetssekvens

strutural steel

konstruktionsstål

strukturstål

welded structure

svetskonstruktion

svetsstruktur

certificate

intyg

certifikat

weld pool

smältbad

svetspöl

Mer information

Termer och defininitioner för fogningsområdet, inklusive Svetsteknisk ordlista, behandlas av AGS 440 Terminologi. Om du har synpunkter på innehållet nedan eller förslag till tillägg, kontakta Mathias Lundin

Se även användbara förkortningar och begrepp inom svetsstandardiseringen

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se