Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Elektroslaggsvetsning

Elektroslaggsvetsning är en mekaniserad svetsmetod för vertikalläge med maximal foglutning 15° från vertikalplanet.

Energin som behövs för uppsmältning av fogytorna och tillsatsmaterialet får du genom elektrisk motståndsupphettning, beroende på strömflödet genom den smälta slaggen så snart denna uppnått en tillräckligt hög temperatur.


Svetsförloppet startas som vid pulverbågsvetsning och efter en kort stund, när tillräckligt stor slaggvolym har bildats, slår svetsförloppet om till elektroslaggsvetsning. Detta sker när den elektriska ledningsförmågan hos slaggbadet har blivit så hög att strömöverföring sker utan ljusbåge.

Svetsen formas mellan vattenkylda kopparbackar eller glidbackar och fogytorna. Som tillsatsmaterial användes en eller flera elektroder, beroende på plåttjocklek. För mycket grova dimensioner kan pendling av elektroderna vara aktuellt att tillämpa. Metoden utförs som ensträngssvetsning oberoende av plåttjockleken.

Fördelar med elektroslaggsvetsmetoden

  • Enkel och billig fogberedning med rätkantsfog
  • Inga vinkeldeformationer vid av svetsen
  • Ingen risk för vätesprickor i härdbara stål
  • Möjlighet att svetsa grova smidesgods och stålgöt i nästan obegränsad storlek

Vid jämförelse med konventionella metoder får du ökad produktivitet, lägre kostnad för fogberedningen och snävare måttoleranser. Metodens svaghet är att den höga energimängden kan förorsaka att värmezonen i grundmaterialet inte får tillräckligt hög slagseghet för att motsvara de krav som kan ställas på de svetsade konstruktioner när det gäller sprödbrottsäkerhet. Normalisering av konstruktionen kan undanröja denna svaghet.

Användningsområde för elektroslaggsvetsmetoden

Metoden kan användas vid svetsning av olegerade och legerade allmänna konstruktionsstål, stålgjutgods och rostfritt. Normalt dimensionsområde är 35-300 mm (600 mm).

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se