Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kalltrycksvetsning

Kalltrycksvetsning är en metod som utförs helt utan att arbetsstycket värms upp. Principen är att de ingående delarna sammanfogas genom en pressning med så stor plastisk deformation att eventuella oxider pressas undan och en metallisk förbindning uppstår.

Metoden används i material som aluminium och koppar och i samband med elektriska förbindningar. Kalltrycksvetsning är speciellt lämplig vid sammanfogning av aluminium och koppar. Smältsvetsning är inte lämplig att använda här då det bildas en intermetallisk förening med helt oacceptabelt hållfasthet. Aluminium kan sammanfogas med denna metod utan att oxidskiktet avlägsnas.


PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se