Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Explosionssvetsning

Vid explosionssvetsning utvecklas ett extremt högt tryck under en kort tid. Fogytorna träffar varandra med hög hastighet och blir helt plasticerade varvid du uppnår en god svetsförbindning.

Värmeutvecklingen är måttlig. Till skillnad från smältsvetsning finns ingen (eller endast en obetydlig) smältzon där material från bägge fogytorna kommer att blandas eller kemiskt reagerar med varandra.

När du explosionssvetsar placerar du delarna som ska svetsas parallellt med varandra med en luftspalt i mellan delarna.

På den övre plåten läggs en gummibuffert som skydd för metallytan och däröver ett skikt av sprängämne. Svetsning måste som regel utföras på speciellt anvisad skjutplats.

Användningsområden för explosionssvetsning

Metoden användes ofta för materialkombinationer som är svåra att sammanfoga med hjälp av andra metoder:

  • stål mot titan
  • rostfritt mot aluminium
  • nickel mot titan

Ett annat användningsområde är tillverkning av kompoundplåt där en basplåt pläteras med en plåt av en annan metall.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se