Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsmetoder

Svetsmetoder punkt friktion gas söm ultraljud press Kalltryck Stuk Högfrekvens Bränn Diffusions Explosions Laser Elektronstråle Migmag Tig Plasma elektroslagg elektrogas MMA Pulverbåge Bult Magnetpuls Friktionsomrörningssvetsning Termitsvetsning

Senast ändrad av:

Eva Kallenberg


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se