Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

25 april 2018

Bli godkänd IW-utbildare

Se till att få er svetsutbildning kvalitetssäkrad efter internationellt erkända riktlinjer. Riktlinjerna beskriver minimikrav på teoretisk och praktisk utbildning som bör ligga bakom varje svetsarprövningsintyg enligt ISO 9606. Godkända elever får IW-diplom utfärdade av Svetskommissionen.

För att bli godkänd utbildare av internationell svetsare (IW) och för att eleverna ska kunna få IW-diplom behöver ni ansöka till Svetskommissionen.

I ansökan ska det bland annat framgå att skolan:

  • kan följa kursplanen för internationell svetsare
  • har lärare med verifierad svetskompetens
  • har lämpliga lokaler och utrustning
  • har bra läromedel
  • har rutiner för examinering

Läs mer om vad ni behöver göra

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
25 april 2018

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se