Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Synen på industrin förändras

Svenskarnas har fått en mer positiv syn på industrin. För några år sedan ansågs industrin vara smutsig och tråkig, nu förknippas den med status och högteknologi.

Påståendet kommer från en undersökning med 2400 personer som Västsvenska Handelskammaren har gjort.

Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar närmare en miljon arbetstillfällen, dessutom står de för 70 procent av Sveriges samlade exportvärde. 

83 procent av de tillfrågade tror att industrin kommer ha en likvärdig eller ökad betydelse för svensk ekonomi i framtiden och 84 procent skulle reagera positivt om en ung anhörig började på ett industritekniskt gymnasieprogram. Läs mer om undersökningen här.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se