Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vi jobbar med kompetens

En framgångsrik industri kräver en bra kompetensförsörjning och det är ett område som Svetskommissionen lägger stort fokus på. Kompetensförsörjning är ett brett område och en del är att se till att utbildningar håller rätt kvalitét. Svetskommissionen kvalitetssäkrar utbildningar inom fogningsteknik på flera nivåer efter grundskolan.

Industrin i Sverige sysselsätter direkt och indirekt nästan en miljon personer vilket utgör 20 procent av sysselsättningen. Industrin står för ca 20 procent av BNP och 77 procent av exporten enligt Industrirådet.

Vi samarbetar med flera myndigheter så som Skolverket, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för Yrkeshögskola samt Universitets- och högskolerådet, men även fristående aktörer, för att uppnå kvalitetssäkrad utbildning. Svetskommissionens arbete består i att vara sakkunnig och rådgivande instans mot myndigheter samt att kvalitetsgranska utbildningar och utfärda diplom eller certifikat till godkända elever.

Inom högskolan finns utbildning till svetsingenjör (IWE), som mastersprogram på Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan Väst. Kurser i lasersvetsning (ELW) hålls på Luleå Tekniska Högskola. Vill du ha en yrkeslärarexamen inom sammanfogning granskas din ansökan efter kriterier uppsatta av AG14.

Inom Yrkeshögskolan finns flera avgiftsfria utbildningar inom svetsområdet. Du kan bland annat studera till svetsspecialist (IWS) på yrkeshögskolor i Jönköping och Trollhättan. Det finns även utbildningar till svetsare (IW) på mer avancerade nivåer än i gymnasieskolan i Osby och Norrköping. Om du kan erhålla ett IW- eller IWS-diplom är utbildningen granskad av oss.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar inom industri utbildar varje år svetsare. Vi kvalitetssäkrar alla upphandlade utbildare och utfärdar IW-diplom till godkända svetsare. Svetskommissionen bistår också Arbetsförmedlingen genom att vara sakkunnig instans inför offentliga upphandlingar.

Inom Gymnasieskola och Komvux samarbetar vi med Skolverket i utformning av ämnesplaner och yrkesprogram genom att vara delaktiga i det nationella programrådet för industritekniska programmet. Fler och fler gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar väljer att bli kvalitetsgranskade av Svetskommissionen för att kunna erbjuda sina elever IW-diplom. Det är inte ett krav från Skolverket, men utbildningen får en viktig kvalitetsstämpel.

Fristående utbildningsföretag kan också erbjuda utbildningar inom fogningsområdet som är kvalitetsgranskade av Svetskommissionen. Eleverna som studerar hos en godkänd utbildare kan få diplom eller certifikat efter godkända prov som svetskonstruktör (IWSD), svetskontrollant (IWI), svetsspecialist (IWS), svetstekniker (IWT), plastsvetsare (EPW), och termisk sprutning (ETS).

Läs mer om våra godkända utbildare och de olika utbildningarna under svets.se/utbildning

Vi arbetar också med Yrkestävlingar föra att locka unga till branschen. Den 15 respektive 22 februari är det uttagningstävlingar till Svets-SM. Välkommen att besöka skolorna för att stödja de tävlande och valet av yrket som svetsare. Bilden till artikeln är från Besssemerskolans uttagningstävling 2023. Läs mer om Svets-SM: svets.se/uttagningstavling2024

Har du frågor kring kompetensförsörjning så kan du ta kontakt med Elisabeth på kansliet.

 

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Text

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se